Proffesionel ledelsessparring og coaching

Personlig coaching og sparring er for BR Consulting mere end smarte ord, der er oppe i tiden. 
Det handler i høj grad om det rum til udvikling vi i fællesskab kan skabe – baseret på tillid og respekt.

Individuel sparring og coaching tilbydes til medarbejdere og ledere, der har brug for hjælp til hverdagens udfordringer, prioritering af opgaver, udvikling, optimal udnyttelse af den enkeltes potentiale m.m.
Du sætter dagsordenen.

Der er altid tale om individuelle forløb, hvor udgangspunktet er den enkeltes situation og behov.

BR Consulting modtager dig med masser af empati og indlevelse – men også med modet til at guide dig i den rigtige retning.

BR Consulting  •   Sankt Hans Gade 5  •   4000 Roskilde   •    Tlf: 5157 2010   •    CVR: 26444667